Vznik spoločnosti sa datuje od roku 1992 ako ANTES spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pôsobnosť ANTES Group je po celom území SR a okolitých štátoch a je z 80% zameraná na montážnu, servisnú činnosť v oblasti  bezpečnostných systémov a slaboprúdových rozvodov a 20% tvorí obchodná a iná činnosť.

V súčasnej dobe pracuje v spoločnosti   ANTES Group 23 kmeňových zamestnancov v obchodnej, ekonomickej, inžiniersko – technickej, montážnej a servisnej činnosti.

Spoločnosť je držiteľom :

– Certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001:2000.
– Licencie na prevádzkovanie technickej a strážnej služby.