Záruka na jednotlivé komponenty, ako aj na celkový systém sa pohybuje v rozmedzí od dvoch rokov až do päť rokov. Záručný a pozáručný servis a pravidelné technické prehliadky podľa noriem STN podľa druhu systému vykonávame v dohodnutých termínoch na základe uzatvorenej zmluvy o servise a údržbe. Pohybuje sa z nástupom od 2, 4, 12 až do 24 hodín. Spoločnosť v súčasnej dobe vykonáva servis cca 200 objektom na základe uzatvorenej zmluvy o servise a údržbe

Zamestnanci pracujúci na elektrických zariadeniach majú Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydané Štátnym dozorom.