Veľmi dôležitou súčasťou projektovania a realizácie systémov ponúkaných spoločnosťou ANTES je ochrana údajov o zákazníkovi a o vybudovanom systéme. Podľa tohto základného princípu je tvorená aj naša personálna politika. Všetci pracovníci spoločnosti musia predložiť pri nástupe Odpis z registra trestov a po prijatí do zamestnania sú zaviazaní mlčanlivosťou.